Hakkımızda

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 51. maddesinde belirtildiği üzere kurulmuş olup daha önceleri Komprotörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının görevlerini bugün İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yerine getirmektedir.

Misyon

Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm ve Merkezlere katkıda bulunmak amacıyla; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

Vizyon

Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilerek vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktır.

Değerlerimiz

Başkanlığımızın değerleri;

 • Toplumsal yararlılık
 • Çağdaşlık
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlilik
 • Şeffaflık

hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.

İlkelerimiz

 • İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek
 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
 • Kaynakları etkin kullanmak
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak
 • Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
 • Teknolojik gelişime açık olmak
 • Kurumsal iletişime açık olmak

Stratejik Amaçlar

Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirmek.

Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin arttırılacağı imkânlar oluşturmak.