Ulaştırma Birimi

Görevlerimiz

Ulaştırma Şube Müdürlüğü Üniversitemiz ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi ve motorlu araçlarının işletme, taşıma, bakım, onarım, ikmal ve tahsis işlevlerini yerine getirmektedir.

Üniversite Merkez Birimlerinde ve yerleşke içerisinde bulunan Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların ulaşım, evrak dağıtımı ve nakliye hizmetlerinin yerine getirilmesi, Gölbaşı, Çubuk, Polatlı, Akyurt, Beypazarı gibi yerleşim yerlerindeki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullara servis ve hizmet araçlarının tahsis edilmesi,

Araçların bakım ve onarımlarının sağlanarak hizmete hazır halde tutulması, araçların trafik, tescil, fenni muayene, sigorta, otoban ve köprü geçişleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

Yıllık akaryakıt giderlerinin temini ile ilgili Teknik Şartnamenin hazırlanarak ihale komisyonuna sunulması, akaryakıt giderlerinin sağlanması ve izlenmesi,

Şoförlerin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme işlemle­rinin yürütülmesi, görev takip formlarının tutulması; Araç zimmet kayıtlarının tutulması, Üniversitemiz kayıtlarında bulunan ekonomik ömrünü dolduran araçlarla ilgili işlemlerin yapılması, Şoförlerin hizmete uygun iş dağılımlarının yapılması, internet üzerinden gelen araç isteklerinin takip edilmesi, GPRS sistemi ile verilen görevlerin ve güzergâhların izlenerek hatalı sürücülerin uyarılmasıdır. 

ARAÇ PARKI
Binek
15
Kurtarma Aracı
2
Büyük Otobüs
8
Çöp Arabası
1
Yarım Otobüs
2
Kiralık Binek Aracı
8
Kamyonet
5
Kiralık Minibüs
2
Minibüs
7
TOPLAM
50

Görevli Personel

Adı-Soyadı  
Ünvanı
Telefon
Ahmet AYDIN
Şube Müdürü
202 24 18
Nevzat TAYMAZ
Baş Şoför
202 23 93