Taşınmaz Yönetim Birimi

Görevlerimiz

Üniversitemiz ile Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı arasında 14.01.2013 tarihinde imzalanan protokol ile Üniversitemize bırakılan Kiralama İşlemlerinin yürütülmesi amacıyla Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında kurulan Taşınmaz Yönetim Bürosu;

Daha önceden kiralama işlemleri Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan, Mülkiyeti Hazineye ait veya Hazine ile hisseli olup, Üniversitemize tahsisli ve Üniversitemiz mülkiyetinde olan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan (kantin, kafeterya, lokal, yemekhane, çay ocağı, GSM baz istasyonu, PTT Şubesi, reklam panoları,  ATM yeri, yiyecek-içecek otomatları, fotokopi çekim yeri vb.) tüm ticari ünitelerin kiralama işlemlerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre yürütmektedir.

- Taşınmaz kiralama İhalelerinin hazırlanması,

-  Kiralanan taşınmazların, kira ödemelerinin takibi,

- Kiralanan taşınmazların elektrik, su ve ısıtma ödemelerinin takibi,

- Tüm ticari ünitelerin kayıtlarının tutulması

- Taşınmazlara ait yazışmalar

 Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Görevli Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon
Şenay COŞKUN Bilgisayar İşletmeni 202 26 27
Samiye AKYÜZ V.H.K.İ 202 26 27
Kevser ERDEM V.H.K.İ 202 22 48
Cengizhan ALTER Tekniker 202 23 35
Semih YILMAZ Memur 202 23 33