Tarihçemiz

   Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 51. maddesinde belirtildiği üzere kurulmuş olup daha önceleri Komprotörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının görevlerini bugün İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yerine getirmektedir.