Duyurular
26 Ekim 2017 10:01
Üniversitemiz 2019-2023 StratejikPlanın hazırlıkları kapsamında Kurum Kültürü Analizi çalışması başlatılmıştır.Çalışanlarımızın tümü tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler, tutumlar ve alışkanlıklar bütünü olarak kurum kültürü, hem geçmiş hem de gelecekperformansımızı etkilediğinden, kapsamlı bir çalışmayla analiz edilmesi uygun görülmüştür. Bu amaçla Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberinden yararlanılarak Kalite Komisyonu tarafından geliştirilen bir anket ile tüm çalışanlarımızın değerli görüşlerine başvurma gereği doğmuştur. Kurum Kültürü Anketi ne vereceğiniz cevaplar Kurum Kültürümüzü en doğru biçimde analiz etmemize yardımcı olacak ve Üniversitemizin gelecek hedeflerinin şekillenmesindebelirleyici olacaktır. Bundan sonra anket bağlantısı sürekli hizmette kalacak ve dönemsel olarak raporlanacaktır.Ancak ilk raporlamanın Stratejik Plan hazırlıklarına yetişebilmesi için 31 Ekim 2017 tarihine kadar doldurulması büyük önem taşımaktadır. Göstereceğiniz hassasiyet ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
 
Gazi Üniversitesi
Kalite Komisyonu
 
Kurum Kültürü Anketi için tıklayınız: