Duyurular
26 Ekim 2017 10:01
Üniversitemiz 2019-2023 StratejikPlanın hazırlıkları kapsamında Kurum Kültürü Analizi çalışması başlatılmıştır.Çalışanlarımızın tümü tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler, tutumlar ve alışkanlıklar bütünü olarak kurum kültürü, hem geçmiş hem de gelecekperformansımızı etkilediğinden, kapsamlı bir çalışmayla analiz edilmesi uygun görülmüştür. Bu amaçla Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberinden yararlanılarak Kalite Komisyonu tarafından geliştirilen bir anket ile tüm çalışanlarımızın değerli görüşlerine başvurma gereği doğmuştur. Kurum Kültürü Anketi ne vereceğiniz cevaplar Kurum Kültürümüzü en doğru biçimde analiz etmemize yardımcı olacak ve Üniversitemizin gelecek hedeflerinin şekillenmesindebelirleyici olacaktır. Bundan sonra anket bağlantısı sürekli hizmette kalacak ve dönemsel olarak raporlanacaktır.Ancak ilk raporlamanın Stratejik Plan hazırlıklarına yetişebilmesi için 31 Ekim 2017 tarihine kadar doldurulması büyük önem taşımaktadır. Göstereceğiniz hassasiyet ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
 
Gazi Üniversitesi
Kalite Komisyonu
 
Kurum Kültürü Anketi için tıklayınız:
Diğer Duyurular

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan işçiler (Temizlik-Güvenlik-Şoför) Duyuru!!!

Temizlik Çalışanlarına Duyuru

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi)'nce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin sınav itirazları sonucu kazananlara ait kesin liste.İlanen duyurulur 15.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Temizlik İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin sınav itirazları sonucu kazananlara ait kesin liste.İlanen duyurulur 15.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Şoförlerin, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Ofis Hizmetleri Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin sınav itirazları sonucu kazananlara ait kesin liste.İlanen duyurulur 15.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Şoförlerin, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Ofis Hizmetleri Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuçları İlanen Duyurulur 09.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Temizlik İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuçları İlanen Duyurulur 09.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi)'nce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuçları İlanen Duyurulur 09.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Şoförlerin, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Ofis Hizmetleri Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Gerçekleştirilecek Sınavına İlişkin Tarih ve Saatleri İlanen Duyurulur. 02/03/2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi)'nce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Gerçekleştirilecek Sınavına İlişkin Tarih ve Saatleri İlanen Duyurulur. 02/03/2018