İhale Birimi

Görevlerimiz

- Alımı Üniversitemiz Rektörlüğü genel bütçesinden gerçekleştirilen Genel Temizlik Hizmet Alımı, Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı, Akaryakıt Alımı ihalelerinin;

- Üniversitemiz ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında imzalanan protokoller çerçevesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerinin;

- Hazırlık, İhale, Sözleşme İmzalanması ve Ödeme süreçlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi,

- Gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak ortaya çıkan ihtilafların çözümü çerçevesinde Hukuk Müşavirliği ile gerekli yazışmaların yapılması,

Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Görevli Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon
Selçuk ÖZMEN Bilgisayar İşletmeni 202 23 36
Ersin ALTINTAŞ Memur 202 23 68