İç Hizmetler Şefliği

Görevlerimiz

  • Üniversitemiz yerleşkelerindeki binaların ve sosyal alanların çevre temizliği, kampüs içi yolların ve çöp toplama işlerinin yapıldığı; temizlik firması yetkilileriyle koordineli olarak temiz bir ortam yaratmak için çalışan bir birimimizdir.

  • Birimimiz, 495 şirket personeli ile Üniversitemiz merkez birimleri; fakülteler yüksekokul ve enstitülerin temizlik ve taşıma işlerini yürütmekte olup, temizlikle ilgili malzeme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Görevli Personel

Adı-Soyadı
Ünvanı
Telefon
Murat Tek
 Şef
202 23 30