Hurda Birimi

 

Görevlerimiz

Gazi Üniversitesi Bünyesinde bulunan; Tüm Fakülteler, Yüksek Okullar, Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler, Araştırma Merkezleri, Daire Başkanlıkları ve Diğer Birimler bünyesinde kullanılan demirbaşlardan oluşacak Hurda Malzemelerin Makam Olurları ve Taşınır İşlem Fişleri (Hurda Çıkış) ile birlikte teslim almak ve depolanan hurdaların ülke ekonomisine geri kazandırılması adına gerekli kurumlarla iletişime geçip hurda malzemelerin değerlendirilmesi İlkesi ile çalışmaktır.

 

 Görevli Personel

 Ali KÜTÜK
 Bilgisayar İşletmeni
202 23 43
Ercan YAYLA
Hizmetli
202 23 16