Görevlerimiz

   Başkanlığımızın görevleri arasında, Üniversitemiz bütçesinde yer alan Rektörlüğümüz birimlerine ait tüm personel giderleri ve mal ve hizmet alımlarına ait satın alma işlemleri ve yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat alımlarına ait iç ve dış satın alım işlemlerini yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmesi, kayıtlara geçirilmesi, depolanması, dağıtılması, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve benzeri hizmetlerin, taşıma ve ulaşım hizmetlerinin  ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, kurum içi ve dışı evrakların dağıtımı, tasnifi ve arşivlenmesi ve sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerinin yürütülmesi bulunmaktadır.