Doğrudan Temin Birimi

 

- Satın alma büromuzda 5018, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar gereği işlemleri yürütmektedir.

Görevlerimiz

- Yıl içerisinde teşekkül edecek komisyon ve görevlendirme(muayene komisyonu, harcama yetklisi..) işlemleri,

- İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak izinlerle ilgili işlem evraklarını tanzim etmek ve yazışmaların düzenlenmesi.

- Yıl içerisinde yapılması gereken bakım-onarım ve mal alımlarıyla ilgili  sözleşmeleri  kanunların belirlediği çerçevede düzenlenmesi ve yapılması,

- Yıl içerisinde lisansı alınması  gereken  veya  aboneliği yapılması gereken işlerin yürütülmesi,

- Alımlara  ait  harcama kodlarını belirlemek ve makam olurlarını  tanzim edip imzaya sunulması,

- Satın alınacak mal , malzeme ve hizmet alımlarına ait piyasa fiyat araştırmalarının yapılması,

- Alımı yapılacak mal ve malzeme ve bakım-onarım işlerine ait piyasa araştırma tutanağını tanzim etmek ve malzemenin siparişinin verilmesi,

- İstekli/Yüklenici ler tarafından teslim edilen malzemelerin muayene işlemlerinin yapılması,

- Mükelleflere ait ödemeye hazır olan evrakların tanzim edilerek strateji geliştirme daire başkanlığına imza karşılığı teslim edilerek ödenmesi,

- Üniversitemiz fakülte, yüksek okul, enstitü ve bağlı birimlerin büro ve iş yeri mefruşat, makine, teçhizat ve avadanlık alımlarına ilişkin alımları kanunlar çerçevesinde doğrudan temini veya avans kredi açılmak sureti ile gerçekleştirilmesi,

- İkili eğitim ile yaz okulu gelirlerindeki harcama kodlarındaki ödeneklerin talepler üzerine 4734 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilmesi,

- Mevcut taşıtların anlaşmalı firmalar ile piyasa firmalarına; bakım-onarımlarına ait tamir hizmetlerinin yaptırılması,

- Rektörlüğümüz özel kalem ile genel sekreterlik bütçelerinin harcama kalemlerindeki ödeneklerin harcamalarının yapılması,

 

Görevli Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon
 Yavuz ORHAN Şef 202 23 40
Serap ÜNAL Bilgisayar İşletmeni 202 38 52
Hasan BAŞIBÖLÜKOĞLU Memur 202 26 63
Erkan KARABIYIK V.H.K.İ. 202 23 22
Özlem ARSLANER Bilgisayar İşletmeni 202 23 41