Bütçe Tahakkuk Birimi

 

Görevlerimiz

  -Özel Kalem, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler, Diğer Merkezler, Diğer Enstitüler  Bütçelerinin hazırlanması, yıl içerisinde ki aktarma,

  ek ödenek, ödenek kontrol işlemleri ve yatırım bütçesinin yapılması,

  -Yapılan ihaleler sonucunda temizlik, güvenlik, araç kiralama ve akaryakıt hakedişler karşılığında ödeme işlemlerinin yapılması,

  -Taşeron işçilerin kıdem tazminatı ödemelerinin yapılması,

  -Üniversitemiz tüm birimlerinin elektrik, su, doğalgaz ihtiyaçlarının avans veya fatura ödenmesi ile karşılanması,

  -Kamu İhale Kurumu ile yapılan protokol gereği teknik görüş ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

  -SGK (Emekli ikramiyeleri, Emekli ölüm yardımı, Makam temsil tazminatı, Ek karşılık ödemeleri) Prim ödemelerinin yapılması,

  -Memurların öğle yemeğine yardım hizmetlerinin tahakkukunun yapılması,

  -İl dışına çıkacak araç ve şoförlerin görevlendirme yazışmalarının yapılması,

  -Başkanlığımızca hazırlanacak tüm brifing, faaliyet raporu vb. işlerinin yapılması,

  -Başkanlığımıza ait yazışmaların yapılması,

   Birimimiz tarafından sağlanmaktadır.

Görevli Personel

 

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon
Murat TÜZE Ayniyat Saymanı 202 23 19
Fatma DEMİREZ  Bilgisayar İşletmeni 202 23 20
Hafize Musal MAYDA Bilgisayar İşletmeni 202 23 42
Meliha ÇINAR Bilgisayar İşletmeni 202 23 75