Duyurular

AÇIKLAMALAR

 

Not: Temizlik Görevlisi ve Şoförler başvuru evraklarını eksiksiz olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçe Tahakkuk Birimine Teslim Edeceklerdir.

 

Güvenlik Görevlileri başvuru evraklarını eksiksiz olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Birimine Teslim Edeceklerdir.

 

Başvuruların11/01/2018 Perşembe günü 17:30 Mesai bitimine kadar teslim edilmesi zorunludur.

İSTENİLEN BELGELER

 

1-Başvuru Formu 2 Adet.    (Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır. Fotoğraf yapıştırılacaktır.)

 

2-Feragat Sözleşmeleri 1 Adet.   (İş ile ilgili devam eden dava süreci olanlar veya sonuçlanıp da icra takibinde olanlar dolduracaktır. / Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

 

3-Sulh Sözleşmesi 2 Adet.  (Herkes tarafından bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

 

4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 Adet. (Herkes tarafından bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Fotoğraf yapıştırılacaktır.)

 

5-Detaylı Hizmet Dökümü Listesi.  1 Adet. (e-devlet)

 

6-Yerleşim yeri(İkametgah) ve diğer adres belgesi.  1 Adet. (e-devlet)

 

7-Nüfus aile kayıt örneği.  1 Adet (e-devlet)

 

8-Adli sicil kaydı. 1 Adet (e-devlet)

 

9-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi. 1 Adet.

 

10-Vesikalık Fotoğraf. 5 Adet. (Forma yapıştırılanlar hariç)

 

 

 

Dosyaları indirmek için lütfen ilgili linke tıklayınız.

 

GÜVENLİK PERSONELİ

TEMİZLİK PERSONELİ

ŞOFÖRLER