Duyurular

AÇIKLAMALAR

 

Not: Temizlik Görevlisi ve Şoförler başvuru evraklarını eksiksiz olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçe Tahakkuk Birimine Teslim Edeceklerdir.

 

Güvenlik Görevlileri başvuru evraklarını eksiksiz olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Birimine Teslim Edeceklerdir.

 

Başvuruların11/01/2018 Perşembe günü 17:30 Mesai bitimine kadar teslim edilmesi zorunludur.

İSTENİLEN BELGELER

 

1-Başvuru Formu 2 Adet.    (Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır. Fotoğraf yapıştırılacaktır.)

 

2-Feragat Sözleşmeleri 1 Adet.   (İş ile ilgili devam eden dava süreci olanlar veya sonuçlanıp da icra takibinde olanlar dolduracaktır. / Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

 

3-Sulh Sözleşmesi 2 Adet.  (Herkes tarafından bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

 

4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 Adet. (Herkes tarafından bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Fotoğraf yapıştırılacaktır.)

 

5-Detaylı Hizmet Dökümü Listesi.  1 Adet. (e-devlet)

 

6-Yerleşim yeri(İkametgah) ve diğer adres belgesi.  1 Adet. (e-devlet)

 

7-Nüfus aile kayıt örneği.  1 Adet (e-devlet)

 

8-Adli sicil kaydı. 1 Adet (e-devlet)

 

9-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi. 1 Adet.

 

10-Vesikalık Fotoğraf. 5 Adet. (Forma yapıştırılanlar hariç)

 

 

 

Dosyaları indirmek için lütfen ilgili linke tıklayınız.

 

GÜVENLİK PERSONELİ

TEMİZLİK PERSONELİ

ŞOFÖRLER

Diğer Duyurular

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan işçiler (Temizlik-Güvenlik-Şoför) Duyuru!!!

Temizlik Çalışanlarına Duyuru

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi)'nce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin sınav itirazları sonucu kazananlara ait kesin liste.İlanen duyurulur 15.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Temizlik İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin sınav itirazları sonucu kazananlara ait kesin liste.İlanen duyurulur 15.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Şoförlerin, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Ofis Hizmetleri Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin sınav itirazları sonucu kazananlara ait kesin liste.İlanen duyurulur 15.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Şoförlerin, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Ofis Hizmetleri Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuçları İlanen Duyurulur 09.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Temizlik İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuçları İlanen Duyurulur 09.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi)'nce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuçları İlanen Duyurulur 09.03.2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Şoförlerin, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Ofis Hizmetleri Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Gerçekleştirilecek Sınavına İlişkin Tarih ve Saatleri İlanen Duyurulur. 02/03/2018

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi)'nce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Gerçekleştirilecek Sınavına İlişkin Tarih ve Saatleri İlanen Duyurulur. 02/03/2018