Ayniyat - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

 

Ayniyat : Kullanılmaya ve harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya demektir. Kurumlarda ise malzeme ve mal işlemleriyle uğraşan departman demektir.

Görevlerimiz

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. ve 45. Maddelerinde, taşınırların kaydı, muhafazası,kullanımı, devredilmesi, mal yönetim hesabının verilmesi ile ilgili olarak;

- Başkanlığımız bütçe , Özel Kalem ,Genel Sekreterlik ve Rektörlüğe bağlı Merkezlerin; Satın Alma, Devir Giriş, Devir Çıkış, Zimmet, Tüketim Çıkış vb. taşınır işlem fişlerinin kesilmesi,

- Depolarımıza gelen malzemelerin teslim alınması, korunması, saklanması,

- Depoların düzenlenmesinin sağlanması,

- Merkez Birimler, Fakülteler, Enstitü ve Yüksekokulların malzeme ihtiyaçlarını stoklarımız doğrultusunda karşılanması,

- Satın alınması planlanan demirbaşların ayrılan bütçe doğrultusunda adet sayısının belirlenmesi, sipariş kodlarının bulunarak siparişlerin hazırlanılması, teslim ve tesellüm evraklarının hazırlanması,

- Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi ile ilgili yazışmaların yapılması, dosyalanması ve muhafaza edilmesi,

- Minimum Stok seviyeleri belirleyerek azalan malzemeler hakkında istek yapılması,

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı demirbaşlarının barkodlama işlemlerinin yürütülmesi,,

- Yılsonu İşlemlerinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile kapatılması,

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yılsonu cetvellerinin alınması, hesapların tutturulması,

- Hurda araçlar işlemlerinin yapılması,

- Hurda demirbaşlar işlemlerinin yapılması,

- Dağıtılan demirbaşlar hakkında istatistik hazırlaması,

- İstenildiği takdirde yetkililere rapor hazırlaması.

Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Görevli Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon
Burhan ÇAKIR  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 202 23 28
Muharrem ÇAVUŞ  Bilgisayar İşletmeni 202 23 29
Ali UYGUN Bilgisayar İşletmeni 202 23 87
Üner KOÇAK V.H.K.İ. 202 23 31
Ramazan BOYRAZ  Memur 202 23 26
Akif KOÇOĞLU Memur 202 23 69
Turgay BULUT Bekçi 202  39 57
S.Berkan GÜNEŞ Memur 202 23 74