Arşiv Birimi

 

- Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip edip kuruma adaptasyonunun sağlanması,

- Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmaların koordine edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi,

- Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesinin takip ve kontrol edilmesi,

-  Kurum arşivinin kurulması ve idare edilmesi,

- Müdürlük, Birim ve Kurum Arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretilmesi,

- Kurum Arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerinin yürütülmesi,

- Ayıklama ve İmha İşlemleri neticesinde, Kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemeleri mevzuata göre tasnif edilip  hizmete sunulması,

- Arşiv Şube Müdürlüğü birim arşivi ve Kurum arşivi bünyesindeki arşivlik ve arşiv malzemelerini arşiv mevzuatında belirtildiği şekilde,  her türlü zarar ve zararlılardan korunması,

Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Görevli Personel

Ali KÜTÜK
 Bilgisayar İşletmeni
202 23 43
 Ercan YAYLA
 Hizmetli
202 23 16